Обучение

  • „Управление на кризи“
  • „Авиационна сигурност“
  • „Банкова сигурност и избягване на ситуации със заложници“
  • „Преговори при ситуации със заложници“
  • „Лична охрана“

IntelSecGroup предлага обучение на фирмени служители по въпроси, свързани със сигурността и овладяването на високорискови ситуации, лична защита и защита на имуществото. Предлаганите обучения са актуални и са съобразени със спецификите на различните браншове, процедурите и политиките на сигурност, като се отчитат приложимите стандарти и изискванията за акредитация.

IntelSecGroup организира обучителни курсове и семинари по въпросите на сигурността и ангажира лектори, които са водещи експерти в своята област. Нашите главни консултанти, лектори и инструктури имат опит в обучението на служители на МВР и специалните служби, управленски и редови състав на фирми, общински администрации и др.

От 2003 г. нашите експерти обучават служители в сферата на сигурността, доказвайки своите знания и професионален опит в еднодневни, тридневни и петдневни курсове и семинари, за което са получили признанието на колегите от бранша.

В съответствие с установената практика в IntelSecGroup, след получаване на конкретна задача, ние пристъпваме към подбор и систематизиране на информацията, необходима за изготвяне на съответната учебна програма. Правим това на базата на плановете, изискванията и целите на нашите клиенти.

Ние не прилагаме стандартизирани модели, а отчитаме специфичните нужди и очаквания на всяка конкретната група или бизнес.

Copyright 2020 © All right reserved.