Сигурност и защита

  • Анализ на миналото
  • Оценка на настоящето
  • Планиране на бъдещето

IntelSecGroup предоставя консултации на физически лица и фирми в сферата на сигурността, целящи намаляване на риска и защита от заплахи, като им помага да откриват слабостите в съществуващите системи за сигурност, предлага мерки за повишаване на ефективността им и планове за управление на кризи. Подходът на IntelSecGroup интегрира всички аспекти на изграждане на съвременните системи за сигурност, включително: защита на информацията, анализ и оценка на вероятните заплахи, уязвимостта и възможните последици, както и управление на сили и средства при възникване на критични ситуации. В допълнение към консултантските услуги, IntelSecGroup предлага препоръки и посредничество на фирми и експерти, които специализират в:

  • Проектиране и изграждане на технически системи за сигурност
  • Охрана на обекти
  • IT сигурност
  • Криминална психология, профилиране и изследване с полиграф
  • Наблюдение на заподозрени
  • Лична охрана

IntelSecGroup предлага на своите клиенти консултации и съвети относно планирането, предотвратяването и адекватното реагиране в рисковете по сигурността и заплахите като отвличания, барикадни ситуации, рекетиране, изнудване и други криминални актове свързани с взимането на заложници.

Създавайки, за всеки отделен случай, уникален екип от полиграфисти и експерти в различни области, IntelSecGroup помага на собственици и ръководни кадри на компании, дискретно опазвайки тяхната репутация и чест.

Copyright 2020 © All right reserved.