Разследване

Експертите в ИнтелСекГруп се стремят да намират решения в областта на частните разследвания и предоставят на клиентите си задълбочена, навременна и изчерпателна информация, събирайки доказателства и факти, в случаи на:

  • Кражби, злоупотреби и други измами, извършени от служители на фирмата.
  • Поведение квалифицирано като нечестно или неморално, изтичане на вътрешно-фирмена информация или работа за конкуренцията.
  • Изграждане на стратегия за провеждане на срещи и интервюта със служители, заподозрени за неправомерни действия или станали свидетели на такива по месторабота.
  • Формиране на стратегия за преговори с опоненти при съдебни спорове.
  • Подготовка на факти за право-охранителните органи.

Необходимост от съдействие при изработването на стратегия, анализ на информация, планиране на интервюта или други дейности, в случаите, в които дадена фирма или частно лице предпочитат сами да провеждат вътрешни разследвания.

Copyright 2020 © All right reserved.