Корпоративно разузнаване

Анализ на рисковете за развитие на конкретна търговска дейност

Ние предлагаме на нашите клиенти специфични проучвания и оценки на политически и стопански рискове, свързани със съответния бизнес отрасъл и предлагаме начини за тяхното намаляване.

Ние се фокусираме върху очертаване на конкурентната среда, идентифициране и преглед на потенциални партньори или конкуренти, оценка на политически, социални, икономически и оперативни рискове, а също така и влиянието на престъпни елементи и не етични практики, с цел да се открият потенциалните връзки между законните и незаконни практики.

  • Кои са ключовите фигури?
  • Какъв е официалният им статут?
  • Какви са отговорностите им?
  • Имат ли скрити интереси, които биха въздействали на решенията им?
  • Податливи ли са на подкуп от конкурентите Ви?
  • И доколко можете да разчитате на етично поведение от страна на партньорите Ви.

След като се изяснят реалната картина и възможните рискове, ние ще работим с клиента за развиване на оперативни процедури по тяхното управление.


Проверка за благонадеждност на лица и фирми

Чрез извършването на проверка за благонадеждност, ИнтелСекГруп открива и предоставя на клиентите си специфична информация, необходима за вземане на решение при избор на фирми и хора, с които да работят.

Проучването на всички възможни открити източници от медии, социални и професионални мрежи, бази данни на държавни регулаторни органи, съдебни институции и информатори ще предоставя възможности за анализ и оценка на професионалните регистрации и собствеността.

Така както и участия в съдебни процеси, корпоративната принадлежност, политическите връзки, бизнес практиките и характера на съответното лице или фирма.


Проверка за благонадеждност на лица и фирми

Чрез извършването на проверка за благонадеждност, ИнтелСекГруп открива и предоставя на клиентите си специфична информация, необходима за вземане на решение при избор на фирми и хора, с които да работят.

Проучването на всички възможни открити източници от медии, социални и професионални мрежи, бази данни на държавни регулаторни органи, съдебни институции и информатори ще предоставя възможности за анализ и оценка на професионалните регистрации и собствеността.

Така както и участия в съдебни процеси, корпоративната принадлежност, политическите връзки, бизнес практиките и характера на съответното лице или фирма.


Анализ и профилиране на конкурентната бизнес среда

Предоставяйки ценна информация за настоящи и потенциални конкуренти, ИнтелСекГруп може да подпомогне процеса на конкурентно профилиране, показващо силните и сабите им страни, особено когато става дума за нечестни практики, например: политическо покровителство и подкрепа, криминално финансиране, корупционни практики и други измами.

Copyright 2020 © All right reserved.